Start

        

 
"Stowarzyszenie realizuje swoją statutową działalność dzięki środkom finansowym z Urzędu Miasta Szczecin, oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.Masz problem ? Nie wiesz od czego zacząć ?

Pamiętaj nie jesteś sama. My mamy tę chorobę już za sobą.

Teraz chętnie pomożemy Tobie w tych trudnych chwilach.

Pokażemy Ci drogę powrotu do normalnego życia.

Przyjdź lub zadzwoń !

tel. 91 488 18 68

tel. 516 894 943

od poniedziałku do czwartku 11:00 - 16:00
w piątki 10:00 - 13:00

Szczecin ul. Kopernika 7.

Nasza siedziba jest otwarta dla wszystkich potrzebujących kobiet,

Na nas możesz liczyć!

Zapraszamy!

Pamiętaj:

Stowarzyszenie Amazonek "Agata" w Szczecinie, jako organizacja pozarządowa została powołana do życia w czerwcu 1993 roku, z inicjatywy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 200 członkiń.

Celem działania stowarzyszenia, konsekwentnie realizowanym na przestrzeni 20 lat działalności jest:
  1. Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi:
    • Odzyskiwanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej,
    • Psychoterapia prowadzona indywidualnie i zespołowo oraz wzajemna nieprofesjonalna pomoc oraz wsparcie psychiczne.
  2. Patronowanie podstawowej działalności, jaką jest praca ochotniczek - kobiet po leczeniu raka piersi, które po odpowiednim przeszkoleniu udzielają wsparcia psychicznego i informacji chorym kobietom przed i tuż po operacji.
  3. Działanie służące profilaktyce nowotworowej piersi.
  4. Współpraca z rodzinami chorych kobiet.

Stowarzyszenie wydaje bezpłatny Biuletyn Informacyjny, w którym poruszane są sprawy profilaktyki nowotworowej piersi oraz stanowi forum dla wypowiedzi wszystkich zainteresowanych tym tematem. Temu działaniu służą również nasze wizyty w szkołach, gdzie uczymy młodzież oraz kadrę nauczycielską samobadania piersi.

Dzięki zaangażowaniu i aktywnej działalności kobiet zrzeszonych możliwe jest organizowanie w stowarzyszeniu szeregu spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, które służą integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi dając im pomoc psychiczną i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.

Proponujemy...

Sala Rehabilitacyjna:
Gimnastyka z rehabilitantkami:

poniedziałki i środy
godz. 14:15 (I grupa), 15:20 (II grupa)

wtorki i czwartki
godz. 11.30  (I grupa), 12.30 (II grupa)
Muzykoterapia we wtorki przed gimnastyką o godz.10:30


Choreoterapia
środa - godz. 12:00

Joga
środa - godz. 11:00

Zumba
wtorek - godz. 13.20
 


Stowarzyszenie  za całokształt 20-letniej działalności otrzymało Złotą
Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Podczas Uroczystego Spotkania
Wigilijnego w obecności wszystkich członkiń i wielu zaproszonych  gości
Odznakę tę wręczyła  Pani Wicemarszałek Województwa  Zachodniopomorskiego
Anna Mieczkowska na ręce naszej Prezes Ryszardy Łapko.


English

Deutsch